ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Sale Online

จำนวน 4 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • คีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานเอกสาร
 • ตอบเพจลูกค้า ตอบไลน์ลูกค้า
 • คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ( จันทร์-ศุกร์ )
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

 • ชื่อผู้ติดต่อ : Benjamas
 • เบอร์ผู้ติดต่อ : 0634640926
 • อีเมล : benjamas.k@amadothailand.com

 • ตำแหน่ง Call Center

  จำนวน 10 ตำแหน่ง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับสายลูกค้าเพื่อประสานงานและให้คำแนะนำกับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ให้คำแนะนำและประสานงานให้กับลูกค้า ทาง Line,Inbox Facebook
 • รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าหลังการขาย
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใจรักในงานบริการ และมีปฏิภาณไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ( จันทร์-ศุกร์ )
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

 • ชื่อผู้ติดต่อ : Benjamas
 • เบอร์ผู้ติดต่อ : 0634640926
 • อีเมล : benjamas.k@amadothailand.com

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหารเสริมและผิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
 • ประสานงาน และติดตามอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. คู่ค้า หน่วยงานฝ่ายผลิต หน่วยงานควบคุมคุณภาพ เพื่อจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนให้เป็นระเบียบที่ถูกต้อง
 • จัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตามที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
 • วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และรายงานผล
 • จัดเก็บเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และอาหารเสริมให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
 • คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลในหลายๆระดับ
 • มีบุคคิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการจัดการ การวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินัยสูง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดีมาก
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลัก มีทัศนะคติต่อการทำงานดี
 • สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ( จันทร์-ศุกร์ )
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

 • ชื่อผู้ติดต่อ : Benjamas
 • เบอร์ผู้ติดต่อ : 0634640926
 • อีเมล : benjamas.k@amadothailand.com

 • ตำแหน่ง Admin

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำเรื่องขอเบิกสวัสดิการ
 • จัดเบิก เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินเอกสารให้แก่พนักงาน
 • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความคล่องแคล่ว
 • ไหวพริบดี
 • สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ( จันทร์-ศุกร์ )
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

 • ชื่อผู้ติดต่อ : Benjamas
 • เบอร์ผู้ติดต่อ : 0634640926
 • อีเมล : benjamas.k@amadothailand.com

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Graphic Design

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่
 • ออกแบบและผลิตสื่อโปรโมชั่น
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท
 • ประสานงานกับซัพต่างๆเพื่อผลิตงาน
 • ออกแบบบิลบอร์ดต่างๆ
 • ออกตรวจสื่อหน้าชอปของบริษัท
 • คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ( จันทร์-ศุกร์ )
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

 • ชื่อผู้ติดต่อ : Benjamas
 • เบอร์ผู้ติดต่อ : 0634640926
 • อีเมล : benjamas.k@amadothailand.com