อมาโด้ ร่วมกับ ตะลอนข่าวสัญจร ไทยรัฐทีวี มอบเจลแอลกอฮอล์ให้ 4 โรงพยาบาล 4 ภาค

 
คุณธนา ภูโชคอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์ อมาโด้ไฮ-ทัช
จำนวน 2,000 ลิตร ให้ 4 โรงพยาบาล ได้แก่
 
-  โรงพยาบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี
-  โรงพยาบาลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
-  โรงพยาบาลจอมพระ จ.สุรินทร์
-  โรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี
 
เพื่อใช้ในการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรคและส่งเสริมสุขอนามัยให้แก่ประชาชนโดยการมอบเจลแอลกอฮอล์นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมตะลอนข่าวสัญจร จัดโดยไทยรัฐทีวี ซึ่งมีคุณโปรดปราน หมื่นสุกแสง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคุณฉัตรชนก แรงเพ็ชร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ไทยรัฐทีวี เป็นผู้รับมอบ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง