มาทำความรู้จักสมาชิกเก่าและใหม่ไปพร้อมๆกัน  AMADO FRESHY OUTING 2020 

เมื่อโลกหมุนไป สมาชิกใหม่ของครอบครัวอมาโด้ก็ยิ่งใหญ่มากขึ้น !

มาทำความรู้จักสมาชิกเก่าและใหม่ไปพร้อมๆกัน 
AMADO FRESHY OUTING 2020 
#Amado2020 
#AmadoFRESHYouting
#AmadoOuting2020