เกี่ยวกับ "อมาโด้"

บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งจดทะเบียนบริษัท
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 43,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหมวดสุขภาพและความงาม โดยยึดวิสัยทัศน์ Vitamins & Supplement's Expert เพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคและมีภารกิจหลักคือ Optimize Your Everyday ทำให้ทุกคนที่ได้สัมผัสกับอมาโด้เกิดประโยชน์สูงที่สุดในทุกๆวันทั้งด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต

รางวัล "อมาโด้"

รางวัล ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARD 2015

วิสัยทัศน์ "อมาโด้"

" Vitamins & Supplement's Expert "
สุขภาพที่ดีคือสมบัติอันล้ำค่า ด้วยการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิตามินและอาหารเสริม อมาโด้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และเป็นแบรนด์แรกที่คนไทยและอาเซียนจะนึกถึงเมื่ออยากดูแลสุขภาพตัวเอง


เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ในราคาที่ถูกต้องที่สุด อย่างมีความรู้และปลอดภัย เป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ "อมาโด้" ที่มีความหมายว่า "สุดที่รัก" เพราะอมาโด้ จะมอบทั้งความสุข สุขภาพดี และชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคนที่ได้สัมผัส วันนี้ "อมาโด้" มีอัตราการเติบโตของเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสุขให้กับผู้บริโภค ไม่เอากำไรเกินจริง

ภารกิจ "อมาโด้"

" Optimize Your Everyday "
เราจะทำให้คนไทยและอาเซียนหันมาดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารครบตามหน่วยบริโภคในทางโภชนาการต่อวัน วันที่มนุษย์จะรับได้มากที่สุดในแต่ละวัน หรือที่เรียกว่า "Optimal Level" ที่สูงกว่าระดับ RDI (Recommended Daily Intakes) ที่เป็นระดับพื้นฐานของการต้องการสารอาหารแต่ละชนิดเพื่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน


และเมื่อทุกคนได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์แล้ว จะต่อยอดไปถึงการใช้ชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง และสามารถสร้างชีวิตที่ดีในทุกๆวันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Chief Team "อมาโด้"